Het FashionPillarsproces

de 5 stappen

FashionPillars is het strategisch interim & consultancy bureau dat enthousiaste ondernemers en organisaties helpt bij het realiseren van hun ambities in de modebranche.

Verandering gaat niet vanzelf en daar kan de ondernemer hulp bij gebruiken ‘Het gaat vooral om het verkrijgen van betrokkenheid, draagvlak en motivatie van mensen om de verandering daadwerkelijk voor elkaar te krijgen’.

STAP 1 Het Doel > FashionPillars start met een vrijblijvende en persoonlijke kennismaking. Waar liggen de mogelijkheden en uitdagingen van de organisatie en hoe zouden deze behoeftes verwezenlijkt kunnen worden. In dit gesprek gaan we op zoek naar antwoorden, verfijning van doelstellingen & ambities en leggen we de focus op wat de organisatie wil bereiken.

STAP 2 De Diagnose >  FashionPillars ontwikkelt een, op maat gemaakte, vragenlijst voor directie en medewerkers om een nog duidelijker beeld te krijgen. Vanuit deze input en de gevoerde gesprekken ontstaat er een nulmeeting van de organisatie. Hierin presenteert en specificeert FashionPillars haar bevindingen en aanbevelingen. Waar staat de organisatie nu, waar liggen de mogelijkheden en hoe ervaren de medewerkers en de directie de huidige situatie.

STAP 3  De Strategie >In deze fase ontwikkelt FashionPillars, samen met de organisatie, een plan over hoe de strategie, de ambities en doelstellingen gerealiseerd gaan worden. Hoe kan er meer waarde gehaald worden uit de organisatie en haar medewerkers. Wat is daarvoor nodig? Of dit nu op het gebied van organisatieadvies, duurzaamheidsbeleid of het coachen en/of trainen van de medewerkers is. Door het verder optimaliseren van bedrijfsprocessen, een duidelijk duurzaamheidsbeleid en betrokken medewerkers gaat de efficiëntie van de organisatie omhoog, het werkplezier en daarmee de winstgevendheid.

STAP 4 De Implementatie > FashionPillars begeleidt de implementatie van deze strategie binnen de organisatie. FashionPillars biedt hiervoor strategische en praktische oplossingen aan. Denk hier aan het vertalen, implementeren en monitoren van de hernieuwde plannen naar de dagelijkse praktijk, het gericht inzetten van interventies en het trainen en coachen van medewerkers.

STAP 5 De Borging > FashionPillars zorgt voor het verankeren van deze ambities binnen de organisatie. Pas als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de ambitie geborgd. FashionPillars zorgt voor draagvlak en acceptatie van de gemaakte keuzes en de gewenste oplossingen. Hiermee waarborgt FashionPillars dat de resultaten van de veranderingen ook aanwezig blijven na afronding van het traject.

De inzet van FashionPillars kan variëren van korte tot lange interim opdrachten tot een jarenlange organisatieadvies relatie. Van begeleiding in het gehele proces of in deelgebieden. De inzet is altijd afhankelijk van de bedrijfssituatie, wensen en behoeften van de organisatie. FashionPillars werkt vanuit de kracht van de organisatie, helder en resultaat gedreven.

FashionPillars

Missie

Hoe kan de modebranche vandaag veranderen om er morgen mooier uit te zien?

Duurzaam ondernemen

Inspectiebeleid

Productiebegeleiding

Planningen & deadlines

Stakeholders

Fabrieksaudits & kwaliteitscontrole

Optimalisatie bedrijfsvoering

Teamcoaching

FPonlytransparant-0,5cm