Als teamcoach werk je aan het zelfsturend vermogen van het team. Vaak word er een teamcoach ingeschakeld wanneer de samenwerking stagneert. Wanneer er een eilandjescultuur heerst of er taken ‘over de schutting worden gegooid’

In de afgelopen periode heb ik een team mogen begeleiden als teamcoach. Acht enthousiaste mensen met ieder hun eigen verhaal, achtergrond, expertise, patronen en valkuilen. De organisatie had mij gevraagd dit team naar de next level te brengen. Ok en wat betekent dat dan? Via persoonlijke gesprekken met de opdrachtgever én het team en een organisatie scan werd het duidelijk dat het team wel wilde maar eigenlijk niet durfde. Want het was ze niet geheel duidelijk wat nou precies het doel was. Via een middagsessie met de teamleider en de directie hebben ze dat samen bepaald. En wel zo dat elk teamlid er zich mee kon identificeren. Daarna zijn we aan de slag gegaan met DISC. Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. In deze blog vertel ik je daar graag meer over.

Teamsessies

Via individuele gesprekken en een teammiddag kwam er meer inzicht in waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen. Heel verhelderend voor velen! En zeker ook voor het team als geheel. Het bleek dat er veel teamleden waren die een introverte voorkeursstijl hadden terwijl hun leidinggevende extravert en taakgericht gefoccused is. Door hier tijdens de sessie over te spreken, ontstond er meer begrip en openheid.

Één dag per week werk ik in deze organisatie. Wat een energie komt er altijd weer los! Ik wissel teamsessies en individuele gesprekken met elkaar af en we zien dingen ontstaan. Processen lopen efficiënter, creativiteit groeit, ziekteverzuim lijkt te dalen en er wordt weer veel gelachen. De samenwerking gaat steeds beter, er is meer begrip, minder fouten en de werkdruk is verlaagd. The next level; elke keer benoemen we dit in de teamsessies. Wat is nu de next level voor jullie? Waar gaan we mee verder? Welke bottleneck ervaren jullie en hoe lossen we deze op?

Als teamcoach gaat het om het team. Als teamcoach ben je wel deel van het systeem maar geen lid van het team. In en uitstappen waar nodig. Niet het team ‘redden’, wél het team begeleiden naar grensverleggend inzicht. Spiegelen en confronteren waar nodig, lol maken waar mogelijk, uitdagen, trainen en afwisseling maken het vak van teamcoach een prachtig vak. Het levert resultaat, altijd.

Systemisch teamcoach

Vanuit mijn opleiding systemisch teamcoach pas ik het o.a. systemisch werken toe. Elk team is een systeem en een systeem zal er alles aan doen om zichzelf in stand te houden. Wat was de vraag achter de vraag voor dit team? De angst om naar de next level te reiken? De erkenning dat de invloed van één persoon invloed heeft op de andere teamleden? Misschien wel, bij dit bedrijf, een combo van beide. Het uitgangspunt van de systemische benadering is dat de cultuur van het team een grote invloed heeft op elk teamlid, op hun samenwerking en dus ook op het resultaat.