Teams zijn de bouwstenen van organisaties. Als organisatie wil je voortdurend, als belangrijkste kapitaal, in je medewerkers investeren.

Wanneer spreken we over een team? Een team is een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Een gemeenschappelijk doel waarbij, om het doel te halen, de teamleden een onderlinge afhankelijkheid hebben. Elk teamlid moet het doel kunnen begrijpen zodat ze duidelijk weten waar ze naartoe werken. Doelen die het beste werken zijn doelen met duidelijk meetbare resultaten. Werk met concrete cijfers en resultaten. Zo kun je de successen in het team makkelijk meten en ook vieren. De teamleden zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te bereiken, daarom is het ook belangrijk om te weten wat de onderlinge samenwerkingen moeten zijn en welke rol de verschillende teamleden hebben binnen het team.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar teams die zeer goed functioneren. Wat blijkt? Het allerbelangrijkste is psychologische veiligheid binnen het team. Teamleden moeten zich veilig voelen en zich kwetsbaar kunnen opstellen. Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken van belang.

–       Impact; teamleden geloven dat hun werk belangrijk is. Is dat wat ze doen belangrijk in het grotere geheel?

–       Betekenis; teamleden hebben het gevoel dat hun werk voor hen persoonlijk betekenisvol is.

–       Structuur & helderheid; teamleden hebben duidelijk doelen en afgebakende rollen nodig. Wat is het doel van de afdeling, waarvoor zijn zij verantwoordelijk en hoe kan hun talent tot uiting komen?

–       Op elkaar kunnen rekenen; teamleden moeten op elkaar kunnen rekenen. Geen eilandjes cultuur, niet over de schutting gooien maar samen werken en op je collega kunnen rekenen.

–       En dus de allerbelangrijkste; teams hebben psychologische veiligheid nodig.

Hoe creëer je psychologische veiligheid in een team? Deel persoonlijke dingen en nodig de andere teamleden uit hetzelfde te doen. Creëer een afdeling waar teamleden aanvoelen wat er bij de ander speelt en daar ook naar handelen. Zorg ervoor dat er gelijke spreektijd is onder teamleden. Het blijkt dat als iedereen evenveel aan het woord is, er een verdieping in samenwerking ontstaat.

Voor elk team geldt, dat mensen effectiever kunnen samenwerken door meer gebruik te maken van elkaars talenten. Met een helder beeld van ieders toegevoegde waarde bepaal je samen, waarmee het team zich wil versterken. Ik maak gebruik van DISC in teamtrajecten. DISC is een gedragsanalyse en is krachtig door zijn eenvoud. Het geeft inzicht in gedragspatronen waardoor teams snel inzicht krijgen in het aanwezige potentieel en de taal leren om effectiever samen te werken en te communiceren. Door het inzetten van DISC in teams leert het team elkaar beter begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kunt communiceren. Daardoor verbetert de samenwerking en kun je effectiever en efficiënter werken.

Niet elke groep is een team, niet elke afdeling werkt als een team samen, samen is zoveel meer mogelijk, teamwerk brengt impact & betekenis op je werk en daarbuiten.  “Teamwerk: Als het vanzelf loopt, als je aan een half woord genoeg hebt en als iedereen op het juiste moment de handen op de juiste plaats heeft, dan lijkt een team vleugels te hebben.”